Oddziaływanie telefonu komórkowego na człowieka

Stale zwiększająca się ilość telefonów komórkowych w naszym otoczeniu, spowodowała wzrost zainteresowania, czy komórki nie wywierają na nas niekorzystnego wpływu na nasze zdrowie. Wiąże się to z tym, że telefon komórkowy do swojego działania wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne, w zakresie fal mikrofalowych. Naukowcy przeprowadzili wiele badań, zarówno na roślinach, zwierzętach i ludziach, dotyczących skutków oddziaływań pół elektromagnetycznych, które są wykorzystywane między innymi w bezprzewodowych telefonach komórkowych., i innych źródłach promieniowania takich na przykład sieć internetowa bezprzewodowa Wi – Fi. Światowa Agencja Zdrowia (WHO), stwierdziła, że różnego rodzaju efekty zdrowotne u ludzi, polegające między innymi na bólach głowy, najprawdopodobniej nie są efektem używania telefonów komórkowych, ani nie są efektem promieniowania stacji bazowych.
Niektóre kraje, na przykład: Niemcy, Austria, Francja lub Szwecja dla swoich obywateli,stworzyły zalecenia, jak postępować, aby zmniejszyć wpływ promieniowania telefonu na organizm człowieka. Oto te zalecenia:
używanie zestawów słuchawkowych,
trzymanie telefonu komórkowego w pewnej odległości od głowy.
zakaz rozmowy przez telefon, w samochodzie, bez zewnętrznej anteny.
Badania przeprowadzone w Danii, na przestrzeni 10 lat, opublikowane w 2004 roku, wykluczyły tezę, że telefony komórkowe, mogą być powodem zachorowań na nowotwory złośliwe u ludzi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.