Przenoszenie nr telefonu do innego operatora

Od 2006 roku jest możliwość przenoszenia wszystkich numerów telefonów między sieciami komórkowymi. Pozwala to na zachowanie własnego numeru telefonu, zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Najpierw ta możliwość dotyczyła tylko oferty pre – paid, w której taka opcja zaistniała pół roku wcześniej , niż dla numerów abonamentowych. Na początku, kiedy wprowadzono możliwość zamiany operatora i przeniesienie do niego dotychczas używanego numeru telefonu, usługa ta była płatna i wynosiła pomiędzy 50 a 61 zł. Przeniesienie numeru w usłudze przedpłaconej, miało miejsce 7 dnia, od złożenia wniosku, u dotychczasowego operatora Resztą formalności zajmował się nowy operator, który zyskiwał nowego klienta swoich usług. W przypadku numeru działającego w usłudze abonamentowej, zmiana operatora, była możliwa, dopiero po zakończeniu terminu wypowiedzenia umowy. Przeniesienie numeru odbywało się w godzinach nocnych, pomiędzy 23 a 4 rano.
Od roku 2010, za usługę przeniesienia numeru telefonu do innej sieci, nie pobierane są żadne opłaty. Cała procedura uległa także uproszczeniu i skróceniu. W przypadku oferty pre paid, czas oczekiwania na zmianę operatora, na dotychczasowym numerze telefonu, powinna wynosić 24 godziny, od złożenia wniosku u nowego operatora, do którego chcemy przenieść numer. Jednak nie zawsze, jest to realizowane, zgodnie z zaleceniami. Dlatego sieci komórkowe, są okresowo kontrolowane, czy nie łamią przepisów, utrudniając swoim dotychczasowym klientom, zmianę operatora. Zniesienie opłaty za przenoszenie numerów, spowodowało że Polacy zaczęli chętniej przenosić swoje nr do innych operatorów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.